อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอลานสกา อำเภอร่อนพิบูลย์ และกิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ประกอบด้วยทิวทัศน์และน้ำตกที่สวยงามหลายแห่งด้วยกัน เช่น ยอดเขาเหมน ยอดเขาคูหาสวรรค์ น้ำตกโยง น้ำตกปลิว น้ำตกคลองจัง น้ำตกหนานเตย น้ำตกหนานปลิว 1 น้ำตกหนาวปลิว 2 น้ำตกหนาวโจน น้ำตกคูหาสวรรค์ เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจศึกษาหาความรู้ทั้งเป็น ต้นน้ำลำธารที่ สำคัญ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 128,125 ไร่ หรือ 205 ตารางกิโลเมตร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา มีพรรณไม้ที่มีค่าและมีขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ไม้ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง นาคบุตร กระบาก เสียดช่อ เลือดนก จวง ขนุนปาน จำปา พิกุลป่า ก่อ รักเขา กระท้อน สะตอ เหรียง ฯลฯ ไม้พื้นล่าง มีพวกเฟิร์นต้นชนิดต่าง ๆ ไม้ไผ่ เถาวัลย์ และไม้หนามหลายชนิด เป็นต้น สัตว์ป่าที่สำรวจพบในป่าเขาบริเวณนี้ มีสัตว์ป่าที่สำคัญ เช่น เสือดำ อีเก้ง คูรัม เม่น หมูป่า กระจง แมวดาว อีเห็น ชะมด ลิง ค่าง ชะนี ฯลฯ สัตว์ป่าจำพวกนก เช่น นกหว้า ไก่ป่า นกอีเปล้า นกขมิ้น และนกกินแมลงหลายชนิด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกเขาเหมน
(น้ำตกคลองกุย) ต้นกำเนิดจากเทือกเขาเหมน เป็นน้ำตกที่มี 6-7 ชั้น ชั้นที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมีเพียง 2 ชั้น เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 18-20 เมตร
น้ำตกคลองจั
กำเนิดจากเทือกเขาวังหีบตอนเหนือ มีความสูงประมาณ 15 เมตร จากหน้าผาไหลลงไปสู่เบื้องล่างเป็นชั้น ๆ ไปยังพื้นที่ราบของหมู่บ้านตอนล่าง มีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี
น้ำตกหนานปลิว
กำเนิดจากเทือกเขาวังหีบมีความสูงประมาณ 20 เมตรความกว้างของน้ำตกที่ตกมาจากหน้าผาประมาณ 7 เมตร ระยะการเดินทางจากหมู่บ้านประดู่สู่น้ำตกประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
น้ำตกปลิว
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง กำเนิดจากเทือกเขาโยง ตั้งอยู่บริเวณป่าปากแพรก ระหว่างหุบเขาอันเป็นเทือกเขาสูง น้ำตกไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ ถึง 8 ชั้น แต่ละชั้นมีความกว้างประมาณ 15-18 เมตร สูงประมาณ 25 เมตร เนื่องจากแต่ละชั้นมีความสูงมากนี้เองจึงทำให้น้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาคล้ายลักษณะของการปลิว
น้ำตกโยงและน้ำตกโยงน้อย
เดิมกรมป่าไม้ได้จัดบริเวณน้ำตกแห่งนี้เป็นวนอุทยาน น้ำตกโยง ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 น้ำตกโยงมีความสวยงาม มีชั้นน้ำตกสูงประมาณ 15 เมตร มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่รองรับน้ำจากน้ำตกที่มีความสูงชันมากพุ่งดิ่งลงสู่แอ่งน้ำตลอดปี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

สิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ได้จัดสถานที่กางเต้นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว
การเดินทาง
รถยนต์ ตามทางหลวงหมายเลข 41 กรุงเทพมหานครถึงอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 774 กิโลเมตร แล้วแยกทางเข้าถนนลูกรัง จากบ้านไสใหญ่ ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ทางรถไฟ จากกรุงเทพมหานครถึงสถานีรถไฟ ชุมทางทุ่งสง แล้วต่อด้วยรถสองแถว ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติได้
สถานที่ติดต่อ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ตู้ ปณ. 65 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ : (075) 309206

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง