อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าท้องที่อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก และอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงทอดยาวผ่านจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะเป็นเนินยอดป้านที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกบริเวณนี้ในอดีต ประกอบด้วย ภูผาจิต ภูกุ่มข้าว และภูด่านอีป้อง โดยภูด่านอีป้องเป็นจุดสูงสุด ประกอบขึ้นเป็นป่าต้นน้ำลำธาร ต้นกำเนิดของลำธารสายยาว เช่น แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย ห้วยขอนแก่น ห้วยน้ำเชิญ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

ป่าน้ำหนาวเป็นป่าไม้ผืนใหญ่ติดต่อกัน และมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วย ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าสนเขา และป่าเต็งรัง เนื่องจากป่าส่วนหนึ่งเป็นป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้าและป่าดิบ มีดินโปร่งและน้ำไหลผ่านตลอดปี จึงทำให้ป่านี้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม เช่น ช้างป่า กระทิง วัวแดง กวางป่า เก้ง เสือโคร่ง เสือดาว ค่าง หมีควาย หมีคน เลียงผา หมาป่า กระจง เม่น หมูป่า กระต่ายป่า ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล ค้างคาวไอ้แหว่งน้อย เต่าปูลู และเต่าเดือย สำหรับช้างป่านั้นมีอยู่ทั่วไป ซึ่งเราจะเห็นกองมูลช้างที่ถ่ายไว้ริมทางหลวงอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีนกชนิดต่างๆ มากว่า 200 ชนิด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

แหล่งท่องเที่ยว
– ทุ่งหญ้ากงวัง หรือ ทุ่งกงวัง
– จุดชมทิวทัศน์ถ้ำผาหงษ์
– สวนสนบ้านแปก
– สวนสนภูกุ่มข้าว
– น้ำตกซำผักคาว
– น้ำตกทรายแก้ว
– น้ำตกทรายเงิน
– น้ำตกทรายทอง
– น้ำตกเหวทราย
– น้ำผุด
– ภูผาจิต (ภูด่านอีป้อง)
– หนองปลาไหล
– น้ำตกตาดพรานบา
– ผาล้อมผากอง
– ถ้ำใหญ่น้ำหนาว (ภูน้ำริน)
– ผาสวรรค์
– ป่าเปลี่ยนสี
– จุดชมทิวทัศน์ภูค้อ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

การเดินทาง

รถยนต์
– จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ใช้ทางหลวงหมายเลขที่ 21 จากเพชรบูรณ์ไปทางอำเภอหล่มสัก ระยะทางประมาณ 39 กิโลเมตร เมื่อถึงทางแยกหล่มสัก ให้เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวงหมายเลขที่ 12 (หล่มสัก-ชุมแพ) อีกประมาณ 50 กิโลเมตร จะถึงทางแยกซึ่งเป็นทางลูกรังเข้าไปยังที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
– จากจังหวัดขอนแก่น ให้ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เมื่อถึงหลักกิโลเมตรที่ 50 จะมีทางแยกเข้าที่ทำการอุทยานฯ ซึ่งเป็นทางลูกรัง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
โดยรถประจำทาง
จะมีรถโดยสารทั้งจากขอนแก่นและจากหล่มสัก ผ่านหน้าที่ทำการอุทยานฯ ทุกวัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวรูปภาพที่เกี่ยวข้อง