อุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีเนื้อที่ประมาณ 356,250 ไร่ หรือ 570 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าดี ตำบลกำโลน ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา ตำบลละอาย อำเภอฉวาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง ตำบลยางค้อม ตำบลพิปูน ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน ตำบลทอนหงส์ ตำบลบ้านเกราะ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี ตำบลช้างกลาง ตำบลสวนขัน เภอช้างกลาง และตำบลกรุงชิง ตำบลนบพิตำ ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2517 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 9 ของประเทศไทย

อุทยานฯ เขาหลวง ได้รับการยกย่องว่าเป็นหลังคาสีเขียวแห่งภาคใต้ ที่ไม่เพียงมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามพรรคคอมมิวนิสต์น่าสนใจเท่านั้น ยังมีธรรมชาติของโถงถ้ำ จุดชมวิวบนยอดเขาและน้ำตกงดงามที่มีหลากหลาย ทั้งน้ำตกกรุงชิง อยู่ทางทิศเหนือของที่ทำการอุทยานฯ ด้านอำเภอท่าศาลา มีชื่อมาจากต้นชิง ไม้ตระกูลปาล์มที่พบมากในพื้นที่นี้
น้ำตกกรุงชิงเป็นน้ำตกใหญ่และสวยที่สุดในเขตอุทยานฯ เขาหลวง มีทั้งหมด 7 ชั้น ชั้นที่สวยที่สุด คือชั้น 7 ชั้นหนานฝนแสนห่า สายน้ำจะไหลตกจากหน้าผาสูงชันประมาณ 100 เมตร สวยงามมาก ตลอดเส้นทางยังจะได้ชมมหาสดำ หรือต้นชิง และนกป่าด้วย

น้ำตกกะโรม อยู่ภายในที่ทำการอุทยานฯ เขาหลวงเลย มีทั้งหมด 19 ชั้น แต่เปิดให้นักท่องเที่ยวชมเพียง 7 ชั้น โดยชั้น 7 หรือชั้นหนานดาดฟ้าเป็นชั้นที่สวยงามที่สุด และยังมีพระปรมาภิไธยย่อ “ว.ป.ร.2460” ของรัชกาลที่ 6 ประทับอยู่ที่หน้าผาหนานดาดฟ้าด้วย
น้ำตกพรหมโลก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีธรรมชาติสวยงามและประวัติศาสตร์น่าสนใจมาก
น้ำตกอ้ายเขียว หรือน้ำตกในเขียว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีธรรมชาติงดงามไม่แพ้น้ำตกพรหมโลกเลย หากคุณมีเวลาเที่ยวเหลือเฟือ ยังสามารถขับรถออกไปไกลจากที่ทำการอุทยานฯ เพื่อเที่ยวชมน้ำตกสวยงามได้อีกมาก
ทั้งน้ำตกท่าแพ น้ำตกสวนอาย น้ำตกเหนือฟ้า น้ำตกสวนข้น น้ำตกป่ายอดเหลือง และน้ำตกระแนะ

ที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การเดินทาง : จากตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ขับรถตามทางหลวงหมายเลข 4015 ไปทางอำเภอลานสกา ประมาณ 20 กิโลเมตร จะมีทางเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตรเศษก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ตั้งเดียวกับน้ำตกกะโรมนั่นเอง คุณสามารถนั่งรถไฟ และเครื่องบินมาลงที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นค่อยต่อรถโดยสารประจำทาง หรือรถสองแถวมาที่ทำการอุทยานฯ ก็ได้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง