อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 61 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 731,250 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ โดยมีความสูงจากทางทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ มียอดดอยหลวงเป็นยอดเขาสูงสุด สูง 1,694 เมตร จากระดับน้ำทะเล นอกจากนี้พื้นที่ของอุทยานฯ ยังประกอบด้วยป่าชนิดต่างๆ ถึง 5 ชนิด ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และป่าสนเขา ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำวังและกว๊านพะเยาอีกด้วย

น้ำตกภายใน อุทยานแห่งชาติดอยหลวงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกที่คุณจะได้พบคือ น้ำตกปูแกง เป็นน้ำตกหินปูนที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งของอุทยานฯ มีทั้งหมด 9 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณบ้านปูแกง ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ ด้วย น้ำตกปูแกงมีนํ้าไหลตลอดทั้งปีจึงสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ทุกฤดู นอกจากนี้ยังมีน้ำตกสวยที่คุณไม่ควรพลาดนั่นคือ น้ำตกวังแก้ว น้ำตกจำปาทอง และน้ำตกแม่เหยี่ยน

ใช่ว่าอุทยานแห่งชาติดอยหลวงจะมีเพียงน้ำตกเท่านั้น สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นไม่แพ้น้ำตกและมีนักท่องเที่ยวนิยมอย่างมากอีกแห่งหนึ่งคือการเดินป่าพิชิตดอยหนอก ซึ่งเป็นยอดเขาที่อยู่ใน เทือกเขาดอยหลวง มีลักษณะเป็นภูเขานูนขึ้นมาเป็นรูปคล้ายโหนกวัว เป็นภูเขาที่มีหน้าผาสูงรอบด้าน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากเบื้องล่างทางทิศตะวันออกของกว๊านพะเยา หรือทิศเหนือริมถนนพหลโยธินทางไปจังหวัดเชียงราย การเดินทางไปเที่ยวดอยหนอก เริ่มต้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยหลวงที่ 6 (น้ำตกจำปาทอง) ใช้เวลาในการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดดอย ประมาณ 10 ชั่วโมง ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินไป-กลับ 2 วัน 1 คืน ระหว่างเส้นทางเดินจะไปชมโบราณสถานที่ครูบาศรีวิชัยเป็นผู้สร้างไว้ ชมพันธุไม้ กล้วยไม้ป่า ดูนก และผีเสื้อ นอกจากนี้ยังมีทิวทัศน์ที่งดงามมองเห็นกว๊านพะเยาและดูพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าด้วย

การเดินทาง: จากตัวเมืองเชียงรายใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนสายเชียงราย-พะเยา ระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร ถึง บ้านปูแกง จากนั้นแยกขวามือเข้าไปยังถนนทางเข้าหมู่บ้านและอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ระยะทางอีก 9.5 กิโลเมตร ถึงนํ้าตกปูแกง ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับที่ตั้งที่ทำการอุทยานฯ

ช่วงเวลาท่องเที่ยว: ปลายฤดูฝน-ตลอดฤดูหนาว

สิ่งอำนวยความสะดวก: บริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก ห้องนํ้า และลานกางเต็นท์ไว้คอยบริการ นักท่องเที่ยว สามารถจองผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.dnp.go.th