ดอยอ่างขาง เป็นที่ตั้งของ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ภายในสถานีมีโครงการวิจัยผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว
งานสาธิตพืชไร่ แปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว สวนบอนไซ และร้านจำหน่ายผลิตผลพืชผักเมืองหนาว
ที่ปลูกในบริเวณโครงการฯ ให้แก่นักท่องเที่ยว

ดอยอ่างขาง อยู่ในเขตอำเภอฝางตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหุบเขาล้อมรอบพื้นที่แอ่งตรงกลางลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยม ซึ่งแต่เดิมพื้นที่ตรงกลางนี้เป็นภูเขาหินปูน แต่เมื่อถูกน้ำฝนชะล้างเป็นเวลานานจึงเป็นโพรงและยุบตัวลงเป็นแอ่งพื้นที่ราบ คำว่าอ่างขางจึงหมายถึงอ่างสี่เหลี่ยมในภาษาเหนือนั่นเอง ดอยอ่างขางตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านคุ้มหมู่ที่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยจากสี่เผ่า ได้แก่ ไทยใหญ่
มูเซอดำ ปะหล่อง และจีนฮ่อ

บนดอยอ่างขาง อากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม อากาศหนาวจัดจนน้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็ง หรือที่เรียกว่า แม่คะนิ้ง อีกทั้งพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ก็สวยงามกว่าฤดูกาลอื่น แถมยังโดดเด่นด้วยต้นนางพญาเสือโคร่ง ที่บานสะพรั่งตลอดสองข้างริมถนนทางขึ้นไปสู่สถานีเกษตร

การเดินทางไปดอยอ่างขาง มีหลายวิธี วิธีที่รวดเร็วและสะดวกที่สุดคือ บินลงที่เชียงใหม่ ซึ่งใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมง จากนั้นเช่ารถขับต่อไปอำเภอฝาง หรือจะนั่งรถไฟไปที่ลงที่อำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วต่อรถประจำทางไปที่ดอยก็ได้ ด้วยระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร การเดินทางด้วยรถประจำทางจะใช้เวลาประมาณ 3 ชม. นานกว่าขับรถเองนอกจากนี้ ยังมีบริการรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพ-ฝาง-บ้านท่าตอน ขึ้นที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 แต่ใช้เวลาเดินทางนานประมาณ 13 ชั่วโมง มาลงที่ปากทางขึ้นดอยอ่างขาง จากนั้นต่อรถสองแถวขึ้นดอย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง