การออกไปแค้มปิ้งคือการออกไปพักผ่อน ไปสนุก ไปให้สบายคลายเหนื่อยจากการทำงาน ไม่ใช่การไปลำบากทรมาน ไปแค้มป์ต้องสบายระดับหนึ่ง

การจะไปแค้มป์ให้สนุกและสบาย มีปัจจัยหลายอย่าง ตั้งแต่การเลือกที่ไปแค้มป์, การเลือกวันไป และก็การเลือกอุปกรณ์แค้มป์